Γενικές Πληροφορίες για τα ΕΠΑ.Λ.

 • Εκτύπωση
Τι είναι τα ΕΠΑ.Λ.;

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) εντάσσονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013) και αποβλέπουν στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

 • τη παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,
 • τη προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών,
 • τη καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών
 • το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
 • την ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
 • τη διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή
 • την καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,
 • την παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
 • την ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,
 • τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
 • την ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα ΕΠΑ.Λ. διακρίνονται σε ημερήσια με 3ετή φοίτηση και τα εσπερινά (για μαθητές που εργάζονται ή είναι άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε για άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο) με 4ετή φοίτηση. Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης είναι ημερήσιο και τα πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά/επαγγελματικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις.

Τίτλοι Σπουδών των ΕΠΑ.Λ.

Τα ΕΠΑ.Λ. χορηγούν στους μαθητές δύο (2) τίτλους, παράλληλα:

 • Απολυτήριο Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, ισοδύναμο και ισάξιο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου. Το Απολυτήριο Λυκείου δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ να έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων σε σχολές και τμήματα των Τ.Ε.Ι.
 • Πτυχίο επιπέδου 3 αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πτυχίο που χορηγούν τα ΕΠΑ.Λ. δίνει την δυνατότητα στους μαθητές μετά την αποφοίτηση τους να ασκήσουν άμεσα το επάγγελμα που έχουν επιλέξει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή να συνεχίσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση για την απόκτηση ανώτερου πτυχίου.

Έτσι, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχοντας δύο τίτλους (απολυτήριο και πτυχίο), πλεονεκτούν πολλαπλά έναντι των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στη διεκδίκηση θέσεων εργασίας τόσο στο Ιδιωτικό όσο και Δημόσιο Τομέα. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα (σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους, για ένα (1) μόνο χρόνο, ενώ οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων πρέπει να φοιτήσουν για δύο (2) χρόνια.

Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση

Η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με τους παρακάτω δύο τρόπους:

 • Με πανελλήνιες εξετάσεις, εξεταζόμενοι σε έξι (6) μαθήματα, από τα οποία τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) επαγγελματικής παιδείας (ειδικότητας). Οι μαθητές που επιλέγουν αυτόν το τρόπο εξέτασης έχουν δυνατότητα εισαγωγής σε τμήματα και σχολές τόσο των Α.Ε.Ι. όσο και Τ.Ε.Ι. ισότιμα με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.
 • Με πανελλήνιες εξετάσεις, μόνο για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα, από τα οποία τα δύο (2) είναι επαγγελματικής παιδείας (ειδικότητας) με συντελεστή βαρύτητας 3,5 και το δύο (2) γενικής παιδείας (Μαθηματικά και Νεοελληνική Γλώσσα) με συντελεστή βαρύτητας 1,5. Οι μαθητές που επιλέγουν αυτόν το τρόπο εξέτασης έχουν δυνατότητα εισαγωγής σε τμήματα και σχολές των Τ.Ε.Ι. και με ειδικό ποσοστό.
Εγγραφή - Φοίτηση

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, χωρίς εξετάσεις. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει, μαθήματα γενικής παιδείας κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα ομάδων προσανατολισμού συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι ομάδες προσανατολισμού μαθημάτων των επαγγελματικών τομέων είναι έξι:

 • Τεχνολογικών Εφαρμογών, που περιλαμβάνει τους τομείς:
  - Πληροφορικής
  - Μηχανολογίας
  - Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  - Δομικών Έργων
 • Διοίκησης και Οικονομίας, που περιλαμβάνει τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
 • Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, που περιλαμβάνει τον τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
 • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, που περιλαμβάνει τους τομείς:
  - Πλοιάρχων
  - Μηχανικών
 • Υγείας?Πρόνοιας και Αισθητικής?Κομμωτικής, που περιλαμβάνει τους τομείς:
  - Υγείας?Πρόνοιας
  - Αισθητικής?Κομμωτικής
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών, που περιλαμβάνει τους τομείς:
  - Εφαρμοσμένων Τεχνών
  - Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης λειτουργούν όλες οι ομάδες προσανατολισμού εκτός των 'Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων' και 'Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών'. Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς και αντίστοιχες ειδικότητες. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. Στους μαθητές του Γενικού Λυκείου που εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β΄ τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Κατά την εγγραφή τους στη Β' Τάξη, οι μαθητές επιλέγουν την επιμέρους ειδικότητα του τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, μετά από σχετική αίτηση τους.Στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης λειτουργούν οι παρακάτω επαγγελματικοί τομείς (και αντίστοιχες ειδικότητες) στους οποίους μπορούν να εγγραφούν οι μαθητές ανεξαρτήτως της ομάδας προσανατολισμού που επέλεξαν να παρακολουθήσουν στην Α' Τάξη:

 • Πληροφορικής, με ειδικότητες:
  - Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  - Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  - Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Διοίκησης και Οικονομίας, με ειδικότητες:
  - Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  - Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
 • Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με ειδικότητες:
  - Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  - Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  - Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  - Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Υγείας?Πρόνοιας, με ειδικότητες:
  - Βοηθός Νοσηλευτή
  - Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Η Γ΄ τάξη επίσης χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς και αντίστοιχες ειδικότητες, ίδιες με αυτές που υπάρχουν στη Β' Τάξη. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. και σε ειδικότητα τομέα ίδιο με αυτό που ολοκήρωσαν στη Β' Τάξη. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων.

Όλες οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας στα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται στην αντίστοιχη τάξη. Οι εργαστηριακές ασκήσεις διεξάγονται στα Εργαστήρια που διαθέτει το 1ο Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) Μυτιλήνης. Επιπρόσθετα, οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Επίσης, στους μαθητές χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα (μπορεί να χορηγούνται και κρατικές υποτροφίες), ενώ το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει σχηματικά τις επιλογές που μπορεί να έχει ένας απόφοιτος Γυμνασίου μέσα και έξω από την επαγγελματική εκπαίδευση.

Επιλογές σταδιοδρομίας των ΕΠΑ.Λ.