Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (SLIA106)ΣΤΑΜΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ
.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΙΜΕΝΑ (SLIA102)ΣΤΑΜΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ
.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (SLIA103)ΣΤΑΜΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ
.
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ Ι (SLIA105)ΣΤΑΜΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ
.
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ G.M.D.S.S. (SLIA104)ΣΤΑΜΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ
.
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ (SLIA101)ΣΤΑΜΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ
.