ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ? ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2017 (ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΝΥΜΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΒΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΛΙΑΜΥΡΣΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2015-1616,6
ΚΟΥΚΑΡΑΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ2015-1616,2
ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ2015-1615,2
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤΑΜΑΤΙΟΣ2015-1613,8
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΝΥΜΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣ2013-1414,2
ΑΘΗΝΕΛΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΤΖΑΝΟΣ2013-1413,8
ΚΑΣΙΔΗΒΑΡΒΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ2012-1317,7

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ? ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2017 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΝΥΜΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΒΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΛΙΑΜΥΡΣΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2015-1616,6
ΚΟΥΚΑΡΑΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ2015-1616,2
ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣ2015-1615,2
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤΑΜΑΤΙΟΣ2015-1613,8
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΟΝΥΜΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΚΥΡΙΑΚΟΣ2013-1414,2
ΑΘΗΝΕΛΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΤΖΑΝΟΣ2013-1413,8
ΚΑΣΙΔΗΒΑΡΒΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ2012-1317,7