Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

Στο σχολείο μας στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) σε καθημερινή βάση διενεργούνται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Συμβουλευτική στήριξη των μαθητών του σχολείου μας μέσα από ατομικές συναντήσεις-συνεντεύξεις, μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που θα γίνεται μέσα στο σχολείο μας.

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους γονείς των μαθητών του σχολείου μας για το εκπαιδευτικό σύστημα (τι θα κάνουν οι μαθητές μετά το Επαγγελματικό Λύκειο, πληροφορίες για το ΕΠΑ.Λ.), πληροφορίες για επαγγέλματα, αγορά εργασίας, κ.ά.

Δημιουργία Βιβλιοθήκης Σ.Ε.Π. και αρχείου πληροφόρησης Σ.Ε.Π.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διενεργείται στο σχολείο μας, οι μαθητές της Α΄ Τάξης πρόκειται να:

  • Οργανώσουν επισκέψεις εργαζομένων - επαγγελματιών μέσα στη τάξη για να πληροφορηθούν και να συζητήσουν μαζί τους για το επάγγελμα τους
  • Οργανώσουν επισκέψεις σε χώρους εργασίας επαγγελματιών

Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι να ζητήσουν και να πάρουν πληροφορίες από διάφορους επαγγελματίες για το επάγγελμά τους.

Υπεύθυνος Καθηγητής - Σύμβουλος Σ.Ε.Π.
Γεώργιος Ξ. Βερβέρης