Γ' Τάξη (Τομέας Πληροφορικής)

Γενικές Πληροφορίες

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Πληροφορικής.

Δικαίωμα Εγγραφής-Φοίτησης

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη Β' Τάξη του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ..

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 2) του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013), στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. ΜαθηματικάΆλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Θετικές ΕπιστήμεςΦυσική 2
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
6. Φυσική Αγωγή1
Σύνολο12

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ Β΄ 1053/5-6-2015), τα μαθήματα Ειδικότητας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Πληροφορικής, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ορίζονται κατά Ειδικότητα του Τομέα, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

{Θ = Ώρες Θεωρίας, Ε = Ώρες Εργαστηρίου}
{Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνο μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες, την ίδια με αυτήν που επέλεξαν στην Β' Τάξη}
{Τα δύο πρώτα μαθήματα, με έντονα γράμματα, είναι τα μαθήματα ειδικότητας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις}
{Η Ειδικότητα 'Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ' δεν λειτουργεί για το σχολικό έτος 2015-2016}
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Εφαρμογών ΠληροφορικήςΏρες/Εβδομάδα
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών3Θ + 1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών3Θ + 1Ε
3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών1Θ + 4Ε
4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών2Θ + 2Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/ΥΏρες/Εβδομάδα
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών3Θ + 1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών3Θ + 1Ε
3. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών1Θ + 4Ε
4. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών1Θ + 3Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Εφαρμογών ΛογισμικούΏρες/Εβδομάδα
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών3Θ + 1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών3Θ + 1Ε
3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών1Θ + 4Ε
4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών2Θ + 2Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο23
Τμήματα Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για να έχετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματων των υποψηφίων του Τομέα Πληροφορικής.