Β' Τάξη (Τομέας Πληροφορικής)

Γενικές Πληροφορίες

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Πληροφορικής.

Δικαίωμα Εγγραφής-Φοίτησης

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη A' Τάξη των ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως της ομάδας προσανατολισμού, που παρακολούθησαν καθώς και όλοι οι μαθητές των ΓΕ.Λ. που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη A' Τάξη. Κατά την εγγραφή, οι μαθητές εντάσσονται σε μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες του Τομέα, μετά από αίτηση τους.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 2) του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013), στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. ΜαθηματικάΆλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Θετικές ΕπιστήμεςΦυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
7. Φυσική Αγωγή1
Σύνολο12

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ Β΄ 1053/5-6-2015), τα μαθήματα Ειδικότητας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Πληροφορικής, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ορίζονται κατά Ειδικότητα του Τομέα, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

{Θ = Ώρες Θεωρίας, Ε = Ώρες Εργαστηρίου}
{Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνο μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες}
{Η Ειδικότητα 'Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής' δεν λειτουργεί για το σχολικό έτος 2015-2016}
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Εφαρμογών ΠληροφορικήςΏρες/Εβδομάδα
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ + 3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ + 2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ + 2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ + 2Ε
5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο1Θ + 3Ε
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων1Θ + 3Ε
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/ΥΏρες/Εβδομάδα
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ + 3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ + 2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ + 2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ + 2Ε
5. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων1Θ + 4Ε
6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ + 2Ε
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Εφαρμογών ΛογισμικούΏρες/Εβδομάδα
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ + 3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ + 2Ε
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ + 2Ε
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ + 2Ε
5. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο1Θ + 3Ε
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων1Θ + 3Ε
Σύνολο23