Β' Τάξη (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας)

Γενικές Πληροφορίες

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Δικαίωμα Εγγραφής-Φοίτησης

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη A' Τάξη των ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως της ομάδας προσανατολισμού, που παρακολούθησαν καθώς και όλοι οι μαθητές των ΓΕ.Λ. που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη A' Τάξη. Κατά την εγγραφή, οι μαθητές εντάσσονται σε μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες του Τομέα, μετά από αίτηση τους.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 2) του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013), στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. ΜαθηματικάΆλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Θετικές ΕπιστήμεςΦυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
7. Φυσική Αγωγή1
Σύνολο12

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ Β΄ 1053/5-6-2015), τα μαθήματα Ειδικότητας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, ορίζονται κατά Ειδικότητα του Τομέα, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

{Θ = Ώρες Θεωρίας, Ε = Ώρες Εργαστηρίου}
{Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνο μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες}
Μαθήματα Ειδικότητας: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών ΥπηρεσιώνΏρες/Εβδομάδα
1. Αρχές Λογιστικής ΙΙ2Θ + 2Ε
2. Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου2Θ + 4Ε
3. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού - Εμπορικού - Εργατικού)
4. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (ECXEL)2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας Ι
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον ΤουρισμόΏρες/Εβδομάδα
1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
2. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων3Θ + 4Ε
3. Αρχές Λογιστικής ΙΙ2Θ + 2Ε
4. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-Εργατικού-Τουριστικού)
5. Αγγλικά Ειδικότητας Ι
6. Γαλλικά ή Γερμανικά
Σύνολο23