Β' Τάξη (Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)

Γενικές Πληροφορίες

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Δικαίωμα Εγγραφής-Φοίτησης

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη A' Τάξη των ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως της ομάδας προσανατολισμού, που παρακολούθησαν καθώς και όλοι οι μαθητές των ΓΕ.Λ. που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη A' Τάξη. Κατά την εγγραφή, οι μαθητές εντάσσονται σε μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες του Τομέα, μετά από αίτηση τους.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 2) του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013), στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. ΜαθηματικάΆλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Θετικές ΕπιστήμεςΦυσική 1
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Θρησκευτικά1
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
7. Φυσική Αγωγή1
Σύνολο12

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ Β΄ 1053/5-6-2015), τα μαθήματα Ειδικότητας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, ορίζονται κατά Ειδικότητα του Τομέα, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

{Θ = Ώρες Θεωρίας, Ε = Ώρες Εργαστηρίου}
{Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνο μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες}
{Οι Ειδικότητες 'Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής', 'Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής' και 'Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου' δεν λειτουργούν για το σχολικό έτος 2015-2016}
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Φυτικής ΠαραγωγήςΏρες/Εβδομάδα
1. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας2Θ + 2Ε
2. Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία2Θ + 2Ε
3. Περιβάλλον και Γεωργία2Θ + 2Ε
4. Φυτοπροστασία2Θ + 2Ε
5. Φυτική Παραγωγή3Θ + 2Ε
6. Αμπελουργία1Θ + 1Ε
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Ζωικής ΠαραγωγήςΏρες/Εβδομάδα
1. Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία2Θ + 2Ε
2. Περιβάλλον και Γεωργία2Θ + 2Ε
3. Διατροφή Αγροτικών Ζώων2Θ + 2Ε
4. Πτηνοτροφία - Χοιροτροφία4Θ + 2Ε
5. Ζωική Παραγωγή2Θ + 1Ε
6. Μελισσοκομία - Σηροτροφία
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής ΤοπίουΏρες/Εβδομάδα
1. Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί2Θ + 2Ε
2. Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία2Θ + 2Ε
3. Περιβάλλον και Γεωργία2Θ + 2Ε
4. Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία3Θ + 2Ε
4. Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων2Θ + 1Ε
6. Αρχιτεκτονική Τοπίου2Θ + 1Ε
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ΠοτώνΏρες/Εβδομάδα
1. Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία2Θ + 2Ε
2. Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών3Θ + 1Ε
3. Περιβάλλον και Γεωργία2Θ + 2Ε
4. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών2Θ + 2Ε
5. Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων2Θ + 2Ε
6. Παραγωγή Έτοιμων Τροφίμων και Ποτών2Θ + 1Ε
Σύνολο23