Γ' Τάξη (Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)

Γενικές Πληροφορίες

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Δικαίωμα Εγγραφής-Φοίτησης

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη Β' Τάξη του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των ΕΠΑ.Λ..

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 2) του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013), στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. ΜαθηματικάΆλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Θετικές ΕπιστήμεςΦυσική 2
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
6. Φυσική Αγωγή1
Σύνολο12

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ Β΄ 1053/5-6-2015), τα μαθήματα Ειδικότητας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, ορίζονται κατά Ειδικότητα του Τομέα, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

{Θ = Ώρες Θεωρίας, Ε = Ώρες Εργαστηρίου}
{Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνο μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες, την ίδια με αυτήν που επέλεξαν στην Β' Τάξη}
{Τα δύο πρώτα μαθήματα, με έντονα γράμματα, είναι τα μαθήματα ειδικότητας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις}
{Οι Ειδικότητες 'Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής', 'Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής' και 'Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου' δεν λειτουργούν για το σχολικό έτος 2015-2016}
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Φυτικής ΠαραγωγήςΏρες/Εβδομάδα
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις3Θ + 1Ε
2. Δενδροκομία3Θ + 2Ε
3. Ανθοκομία Λαχανοκομία3Θ + 2Ε
4. Βιολογική Γεωργία2Θ + 1Ε
5. Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Ζωικής ΠαραγωγήςΏρες/Εβδομάδα
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις3Θ + 1Ε
2. Βοοτροφία ? Αιγοπροβατοτροφία3Θ + 2Ε
3. Υδατοκαλλιέργειες2Θ + 2Ε
4. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων2Θ + 2Ε
5. Βιολογική Διατροφή Ζώων2Θ + 1Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής ΤοπίουΏρες/Εβδομάδα
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις3Θ + 1Ε
2. Φυτά Κηποτεχνίας2Θ + 2Ε
3. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων Κηποτεχνίας2Θ + 2Ε
4. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών3Θ + 2Ε
4. Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και ΠοτώνΏρες/Εβδομάδα
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις3Θ + 1Ε
2. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών3Θ + 2Ε
3. Επεξεργασία - Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων3Θ + 2Ε
4. Επεξεργασία - Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων2Θ + 2Ε
5. Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών2Θ + 1Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο23
Τμήματα Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για να έχετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματων των υποψηφίων του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.