Γ' Τάξη (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας)

Γενικές Πληροφορίες

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Δικαίωμα Εγγραφής-Φοίτησης

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτηση τους στη Β' Τάξη του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ..

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 2) του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013), στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες/Εβδομάδα
1. Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 1
2. ΜαθηματικάΆλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3. Θετικές ΕπιστήμεςΦυσική 2
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
6. Φυσική Αγωγή1
Σύνολο12

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αρ. Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ Β΄ 1053/5-6-2015), τα μαθήματα Ειδικότητας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, ορίζονται κατά Ειδικότητα του Τομέα, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

{Θ = Ώρες Θεωρίας, Ε = Ώρες Εργαστηρίου}
{Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνο μία (1) από τις διαθέσιμες ειδικότητες, την ίδια με αυτήν που επέλεξαν στην Β' Τάξη}
{Τα δύο πρώτα μαθήματα, με έντονα γράμματα, είναι τα μαθήματα ειδικότητας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις}
Μαθήματα Ειδικότητας: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών ΥπηρεσιώνΏρες/Εβδομάδα
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Φορολογική Πρακτική2Θ + 4Ε
4. Λογιστικές Εφαρμογές4E
5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙI
Σύνολο23
Μαθήματα Ειδικότητας: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον ΤουρισμόΏρες/Εβδομάδα
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Εφαρμογές στον Τουρισμό
4. Γεωγραφία Τουρισμού
5. Αγγλικά Ειδικότητας ΙI
6. Γαλλικά ή Γερμανικά
Σύνολο23
Τμήματα Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Επισκεφθείτε την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού για να έχετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματων των υποψηφίων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.